top of page

Centrum voor Algemeen Welzijn

Een vrouwenopvangcentrum of vluchthuis biedt een tijdelijk onderkomen aan vrouwen (en hun kinderen) die door omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer hebben.

Majin huis

Het Majin Huis, in hartje Gent, is een plek waar mensen met kanker op verhaal kunnen komen, lotgenoten vinden en deelnemen aan versterkende activiteiten.

201307-tmp-280.jpg

Plan International

Plan Ouderschap

Voor slechts 1 euro per dag zijn we Plan Ouder en geven we Plan Kinderen de kans om gezond op te groeien, een goede opleiding te volgen, vrij van geweld.

Plan Ouderschap is:

  • Het resultaat van onze steun zien via Plan Kinderen

  • Deelnemen aan duurzame verandering in een hele gemeenschap

241283485_4184899291558689_8386296101511518730_n.jpg

Wagenschot

Ze willen

. kansen creëren met jongeren en hun sociale context

. kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven

. dit doen met een blik op de toekomst

. een veilige haven zijn voor jongeren

. een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Internationale doelen

Toegang tot onderwijs uitbreiden

Project in samenwerking met Unicef waarmee we kansen creëren voor kwetsbare en/of uitgesloten meisjes en hun recht op een opleiding mee helpen waarmaken.

Pleiten voor gendergelijkheid

Project in samenwerking met Unicef waarmee we de aandacht vestigen op de gezondheidsbehoeften van adolescenten - vooral meisjes - en geweld op scholen voorkomen.

Voorkomen van kind huwelijken

Een wereldwijd programma om te voorkomen dat meisjes te jong trouwen, en deze meisjes ondersteunen.

Internationale Service Projecten

Door samen te werken met agentschappen van de Verenigde Naties en andere erkende niet- gouvernementele organisaties, heeft Zonta de gezondheid van vrouwen verbeterd, betere economische kansen geboden en gender gerelateerd geweld in 66 landen voorkomen.

Een einde maken aan gender gerelateerd geweld

We zorgen ervoor dat alle vrouwen en meisjes een leven leiden zonder geweld en dat we kwaliteitsdiensten verlenen aan diegenen die geweld ervaren.

Zonta International Foundation

100% van alle donaties aan de Zonta International Foundation (ZIF) gaat rechtstreeks naar de service projecten van Zonta. Zo verbetert Zonta het leven van vrouwen en hun kinderen en steunt Zonta de gemeenschappen waarin ze leven en werken.

bottom of page