top of page

Majin huis

Het Majin Huis, in hartje Gent, is een plek waar mensen met kanker op verhaal kunnen komen, lotgenoten vinden en deelnemen aan versterkende activiteiten.

Centrum voor Algemeen Welzijn

Een vrouwenopvangcentrum of vluchthuis biedt een tijdelijk onderkomen aan vrouwen (en hun kinderen) die door omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer hebben.

234829393_4272575856156430_3719980320948227691_n.jpg

Lejo

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

13923716_1620457324913150_8668774135183162105_o.jpg

Luein

Ze begeleiden minderjarige meisjes en hun gezinnen die in moeilijke situaties beland zijn en de hulp in geroepen hebben van de bijzondere jeugdzorg.
Ze bieden een korte opvangperiode waarin ze samen onderzoeken waar de problemen liggen.

241283485_4184899291558689_8386296101511518730_n.jpg

Wagenschot

Ze willen

. kansen creëren met jongeren en hun sociale context

. kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven

. dit doen met een blik op de toekomst

. een veilige haven zijn voor jongeren

. een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Internationale doelen

Toegang tot onderwijs uitbreiden

Project in samenwerking met Unicef waarmee we kansen creëren voor kwetsbare en/of uitgesloten meisjes en hun recht op een opleiding mee helpen waarmaken.

Pleiten voor gendergelijkheid

Project in samenwerking met Unicef waarmee we de aandacht vestigen op de gezondheidsbehoeften van adolescenten - vooral meisjes - en geweld op scholen voorkomen.

Voorkomen van kind huwelijken

Een wereldwijd programma om te voorkomen dat meisjes te jong trouwen, en deze meisjes ondersteunen.

Internationale Service Projecten

Door samen te werken met agentschappen van de Verenigde Naties en andere erkende niet- gouvernementele organisaties, heeft Zonta de gezondheid van vrouwen verbeterd, betere economische kansen geboden en gender gerelateerd geweld in 66 landen voorkomen.

Een einde maken aan gender gerelateerd geweld

We zorgen ervoor dat alle vrouwen en meisjes een leven leiden zonder geweld en dat we kwaliteitsdiensten verlenen aan diegenen die geweld ervaren.

Zonta International Foundation

100% van alle donaties aan de Zonta International Foundation (ZIF) gaat rechtstreeks naar de service projecten van Zonta. Zo verbetert Zonta het leven van vrouwen en hun kinderen en steunt Zonta de gemeenschappen waarin ze leven en werken.

bottom of page