top of page

Zonta Gent 1

w

We zijn een vriendinnenclub die bouwt aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes.

We zijn gelijkgestemden van verschillende leeftijden en beroepscategorieën.

We verbinden door vrouwen en meisjes te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten in een veilige omgeving.

Onze missie

Zonta International is een toonaangevende wereldwijde organisatie van professionals die bouwt aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes wereld. We streven ernaar vrouwen mondiger te maken door service en belangenbehartiging. 

Three Women
Our Mission
Vrouw op gebied

Onze visie

Zonta ijvert naar een wereld waar vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waar elke vrouw haar potentieel volledig kan bereiken. In een dergelijke wereld hebben vrouwen toegang tot alle middelen en worden zij op gelijke voet met mannen vertegenwoordigd in besluitvormingspositie. In zo’n wereld leeft geen enkele vrouw in angst voor geweld.  

Zonta logo

Betekenis van het logo: Sioux-tekens die de doelstellingen van Zonta illustreren.

Z3.png
A3.png
U3.png
T3.png
O3.png

LICHT

LOYALITEIT

SOLIDARITEIT

BESCHERMING

EERLIJKHEID

Wie zijn we?

Foto 23-04-22 om 13.12.jpg

Ingeborg Van Germeersch

Voorzitter

 • Grey LinkedIn Icon
sabine.jpg

Sabine Everaert

Ex-voorzitter

 • Grey LinkedIn Icon
Jo Dumon.jpg

Jo Dumon

Vicevoorzitter

 • Grey LinkedIn Icon
an.jpg

An De Backer

Penningmeester

 • Grey LinkedIn Icon
carine%20links_edited.jpg

Carine Cosyns

Secretaris

 • Grey LinkedIn Icon

Leiderschap & structuur

Zonta International wordt geleid door de Zonta International Board, die bestaat uit 4 democratisch verkozen functionarissen en 7 democratisch verkozen internationale directeuren, allen op vrijwillige basis.  

Het is de rol van de International Board om het beleid te bepalen en algemeen toezicht te houden op Zonta International. Op het hoofdkantoor van Zonta International werken 14 medewerkers die vast in dienst zijn.  

De Zonta International Board wordt ondersteund door International Committees.  

Leden van Zonta International worden opgenomen in een club, die kan overkoepeld worden door een area. Deze area's maken deel uit van één van de 32 districten, wereldwijd verspreid.  

De werking en organisatie van Zonta International worden bepaald in de statuten die geactualiseerd worden op de tweejaarlijkse Internationale Conventies. Wijzigingen aan de statuten worden tijdens deze Conventie voorgesteld en gestemd door de afgevaardigden. De statuten blijven voor altijd van kracht, tenzij er tijdens een volgende Conventie opnieuw een verandering wordt voorgesteld én goedgekeurd door de afgevaardigden.  

Naast de statuten zijn er ook resoluties. Deze worden eveneens voorgesteld en gestemd tijdens een Internationale Conventie maar zijn slechts geldig voor de duur van het komende biënnium.  

Vrouwelijke presentator

Geschiedenis

 • 1919: Stichting van Zonta in Buffalo (VS) als een confederatie van 9 clubs. Mary Jenkins is de eerste president.

 • 1927: Oprichting van de eerste club buiten de VS in Toronto, Canada.

 • 1930: De naam ‘Zonta International’ wordt aangenomen als de eerste Europese club wordt opgestart in Wenen, Oostenrijk.

 • 1967: Oprichting van de eerste Belgische club: Brussel I. 

 • 1973: Oprichting Zonta Gent I.

 • 2006: België-Luxemburg behoort tot District 27 met 3 Area’s: Area 01: 8 clubs, Area 05: 12 clubs en Area 06: 7 clubs.

 • 2014: De slogan ‘Empowering Women through Service and Advocacy’ wordt aangenomen.

 • 2022: De slogan 'Build a better world for women and girls' wordt gelanceerd.

Onze partners

Politicians

Vertegenwoordiging Vrouwenraden

Belgische Vrouwenraden

Zonta is vertegenwoordigd in de Belgische Vrouwenraden. Als overkoepelende organisatie met 43 aangesloten verenigingen, waaronder Zonta, ijvert de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een multiculturele samenleving. De vrouwenraad vertegenwoordigt méér dan anderhalf miljoen vrouwen. De vrouwenraad stimuleert het maatschappelijk debat over gender door in te spelen op de actualiteit en standpunten ter zake in te nemen en bekend te maken. 

hemicycle-parlement.jpg

Raad van Europa

Consultatief statuut categorie 1

Sinds 1983 heeft Zonta International het consultatief statuut categorie 1 bij de Raad van Europa. 

 

Officiële vertegenwoordigers van ZI nemen regelmatig deel aan de werkvergaderingen bij de verschillende UN organisaties in New York, Wenen, Genève, Parijs, Straatsburg en maken op die manier de standpunten van Zonta International bekend.  

UN.jpg

Verenigde Naties

Oudste internationale NGO verbonden met de United Nations

Zonta International was aanwezig op de opening van de United Nations (UN) op 25 juni 1945 in San Francisco, VS. Tientallen jaren geleden verleenden de UN het consultatief statuut aan Zonta International bij ECOSOC, bij UNICEF en ILO. Sinds 1985 geniet Zonta International eveneens het consultatief statuut categorie 1, de hoogste onderscheiding ooit aan een NGO toegekend door de United Nations.  

bottom of page