top of page
201307-tmp-280.jpg

Plan ouderschap

Heel concreet steunen we duurzame projecten in de gesponsorde gemeenschappen rond onderwijs, bescherming, gezondheidszorg en economische ontwikkeling zoals

  • Medische zorg voor zwangere vrouwen, baby's en jonge kinderen

  • Het creëren van een veilige leeromgeving, het verspreiden van schoolmateriaal en het opleiden van leraren

  • Bewustmaking van de gemeenschap om kindhuwelijken te voorkomen

  • Het bouwen van schuilplaatsen en het verlenen van psychosociale steun aan kinderen in geval van crisissituaties of natuurrampen

bottom of page