Cockpit

Amelia Earhart Fellowship

Dit fonds geeft beurzen aan vrouwelijke studenten die zich specialiseren in lucht- en ruimtevaart en aanverwante wetenschappen.  

Zonta10_05-78_edited_edited_edited_edited.png

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

Deze beurzen steunen jonge, bekwame vrouwen die studeren in het domein van business en management en die blijk geven van een uitstekend potentieel in de zakenwereld.  

Happy Team Posing

Young Women in Public Affairs Award

Deze award onderscheidt jonge meisjes tussen 16 en 19 die zich inzetten voor de maatschappij en die sociale engagementen op zich nemen.

WIT_D24-Jessica McBroom_wix.jpg

Women in Technology Scholarship

Een programma dat vrouwen wil aanmoedigen tot het nastreven van een carrière en het opnemen van leiderschapsrollen in het domein van technologie, een domein dat altijd maar belangrijker wordt.

Zonta zegt NEE tegen geweld op vrouwen

In 2012 werd met de campagne Zonta says no to violence against women gestart. De campagne was een groot succes zowel internationaal als op clublevel. Er werden allerhande activiteiten en fundraising initiatieven gepland onder de noemer Zonta says NO. Omwille van dit succes wordt deze campagne jaar na jaar herhaald en krijgt steeds meer visibiliteit.