top of page

Zonta zegt NEE tegen geweld op vrouwen

ORANGE THE WORLD / ORANGE YOUR CITY / 25 NOVEMBER - 10 DECEMBER

GEBOUWEN KLEUREN ORANJE IN HET KADER VAN DE CAMPAGNE 'ZONTA ZEGT NEE TEGEN GEWELD OP VROUWEN.'

Geweld op vrouwen en meisjes is wereldwijd één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten. Gendergerelateerd geweld komt voor in verschillende vormen: seksueel misbruik en verkrachting, seksuele agressie, huiselijk geweld op fysiek, mentaal en seksueel vlak, partnermoord, stalking en cyber-geweld, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie, genitale verminking, kindhuwelijken, verstoting en beroving van vrijheid van vrouwen en meisjes.

Jaarlijks doen de Verenigde Naties een oproep om gebouwen over gans de wereld oranje te kleuren, van 25 november (Internationale dag tegen geweld) tot en met 10 december (Internationale dag van de mensenrechten). Oranje is de kleur van de zonsopgang en staat symbool voor een betere, een zonniger toekomst, zonder geweld en discriminatie.

Doel is de aandacht te vestigen op het nog te vaak getolereerd gendergerelateerd geweld. Dit geweld willen we bestrijden. Zonta versterkt in dezelfde periode deze sensibiliseringscampagne met de slogan 'Zonta zegt NEE tegen geweld op vrouwen.' We willen deze problematiek uit de taboesfeer halen en de slachtoffers oproepen om tijdig hulp te zoeken.

WIT_D24-Jessica McBroom_wix.jpg

Women in Technology Scholarship

Een programma dat vrouwen wil aanmoedigen tot het nastreven van een carrière en het opnemen van leiderschapsrollen in het domein van technologie, een domein dat altijd maar belangrijker wordt.

Zonta10_05-78_edited_edited_edited_edited.png

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

Deze beurzen steunen jonge, bekwame vrouwen die studeren in het domein van business en management en die blijk geven van een uitstekend potentieel in de zakenwereld.  

Happy Team Posing

Young Women in Public Affairs Award

Deze award onderscheidt jonge meisjes tussen 16 en 19 die zich inzetten voor de maatschappij en die sociale engagementen op zich nemen.

Cockpit

Amelia Earhart Fellowship

Dit fonds geeft beurzen aan vrouwelijke studenten die zich specialiseren in lucht- en ruimtevaart en aanverwante wetenschappen.  

bottom of page