top of page

Walking Team

In het biënnium 2016-2018 werd het initiatief genomen om, naar voorbeeld van het succesrijke Zonta Cycling Team ook een Walking Team te initiëren dat themagericht werkt. De focus ligt op de strijd tegen armoede, voor gendergelijkheid én de Zonta Says NO campagne.
Naast clublid kan je ook lid worden van het Walking Team.

Walking Team
bottom of page