top of page

Golden Z Young Ghent

Wie zijn we?

Golden Z Young Ghent is een Gentse vereniging van en voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die zich actief inzet om het lot van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. We sensibiliseren over vrouwenrechten en gelijke kansen voor vrouwen, zowel internationaal, nationaal als regionaal. Ook voor andere minderheidsgroepen zetten we ons in.

 

Als jij ook je buik vol hebt van seksisme, ongelijkheid en onverdraagzaamheid en je actief je steentje wil bijdragen om de wereld een fijnere plek te maken voor ieder mens, ongeacht gender, geaardheid of huidskleur, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wat doen we?

We organiseren doorheen het jaar fundraising events ten voordele van goede doelen. Zo zamelen we geld in die we hen kunnen schenken. Daarnaast willen we die events ook gebruiken om mensen te informeren over actuele thema’s inzake mensen- en vrouwenrechten, LGBTQ+, gezondheid, etc. 

 

Zo hadden we reeds een filmavond over FGM (vrouwenbesnijdenis) en staan er enkele boeiende lezingen en workshops op til. 

 

In 2021 zetten we ons ook in voor het project M² in samenwerking met de Nederlandstalige Vrouwenraad vzw. Ons project ‘It’s bloody time’ richt zich specifiek op jongeren tussen 12 en 25 jaar en pakt menstruatie-armoede en -schaamte aan door menstruatie bespreekbaar te maken en het taboe zo mee te helpen bestrijden. Hou zeker onze sociale media in de gaten voor meer informatie.

 

Daarnaast organiseren we ook leuke activiteiten voor onze leden, zodanig dat we een hechte groep worden die samen gemotiveerd strijden voor vrouwenrechten. 

Goede doelen 2020-2021

Tajo beoogt op termijn enkele 100-en Gentse maatschappelijke kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar een toekomstperspectief te geven (motto: ’jij kan dit ook.’) en hun algemene vaardigheden te vergroten om hen zo te wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering.

 

We vinden het belangrijk dat jongeren kunnen ontwikkelen, groeien en ontdekken. Dankzij Tajo hebben deze kwetsbare jongeren de opportuniteit om nieuwe levenservaringen op te doen. Om hen te helpen zorgen we voor interessante middagen met workshops rond groepsdynamiek. Verder kunnen we ook financiële steun bieden en in de toekomst verder helpen om workshops te organiseren.

Het hoofddoel van Bruzelle is om maandverbanden in te zamelen en deze gratis, discreet en in waardigheid te bezorgen aan personen die een moeilijke leefsituatie beleven. Ze maken de thematiek van menstruatiearmoede breder bekend en wisselen ideeën en ervaringen uit om tot concrete oplossingen te komen.

 

We bieden hen financiële steun en zorgen voor een inzamelactie. Daarnaast willen we ook het taboe rond menstruatie doorbreken.

Mamas for Africa geeft steun aan vrouwen en meisjes in het oosten van de DR Congo in hun strijd tegen geweld, armoede en ongelijkheid.

 

Ons doel is kwetsbare vrouwen sterk en weerbaar te maken.

 

Om hen te helpen zullen we een financiële bijdrage schenken en in de toekomst hen hopelijk ondersteunen bij een sponsorevenement of -campagne.

Dagelijks  bestuur
Leden

President: Stijn Verschaffel & Manon Catelyn

Past President: Bo Billiet

Secretary: Pauline Deschamps

Treasurer: Louise Dosogne

Committee presidents: 

- fundraising: Louise Dosogne

- membership: Delpine de Strooper

- P.R.: Julie Deneef

- charity: Alessandra Brepoels & Manon Catelyn

Alessandra Brepoels: Charity - Anïa Bloemen: Charity - Bo Billiet: Charity -

Manon Catelyn: Charity - Evelien Coessens: Membership - Anne-Florence

Debever: Fundraising - Febe Delagrense: Fundraising/P.R. - Julie Deneef: P.R.

– Louise Dosogne: Fundraising - Delphine de Strooper: Membership -

Valentina De Pauw: Fundraising/P.R. – Leen Martens: Charity - Pauline

Descamps: Membership - Phaedra Vergeylen: P.R. - Renée Delarue: P.R. -

Sofie Kerwyn: Fundraising - Stijn Verschaffel: Charity – Leonie Vergison: Fundraising/Membership

bottom of page